• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/profile.php?id=666228323
  • https://twitter.com/durancetin
Site İçeriği

Kültür Dünyamız videoları
Duran Çetin
durancetin@hotmail.com
EVLİLİĞİN DEVAMINI SAĞLAMA YOLLARI 4
10/05/2011
Boşanma Sebepleri Ve Çözüm Önerileri Ulusal Sempozyumu bildirisi 4. bölüm 
4- Medyaya düşen görevler
Ailede huzur ortamını yok eden en etkili ve yıkıcı etki medya tarafından yürütülmektedir. Aile içi ilişkileri zedeleyecek filmler uluorta yayınlanmaktadır. Gelenek ve dini inanç açısından insanlardan beklenen davranışlar hafife alınmaktadır.  Aile mahremiyetinin yok sayıldığı ve hırpalandığı dizilerle aile mefhumu yok edilmektedir. Bu ortamla aile içindeki sevgi, saygı ve güven duygusunun hiç edildiği yerde, ailede devamlılığı sağlamak zorlaşacaktır. Aileyi tahrip eden unsurların başında medyanın takındığı pervasızca tutum vardır. Boşanma programlarının yanında evlilik programlarıyla evlendirme çabaları “aile kutsallığı” duygusunu zedelemektedir. Aile içinde yaşanan ve anlatıldığı zaman kötü örnek olarak şüyu bulması mümkünken özel bir gayretle bunu yaygınlaştırmak ve diğer insanlar arsındaki küçük sorunların büyümesi ve yayılmasına sebep olmaktadır.Özellikle kadınlar ve gençler üzerinden yürütülen planlı ve inadına yıkıcı kampanyalar sürdürülmeye devam edilmektedir.
Bediüzzaman,   "İnsanın,   hususan Müslüman’ın tahassüngâhı (sığına­ğı) ve bir nevi cenneti ve küçük bir dünyası aile hayatıdır. Bu da mı bozulmaya başlamış?" (Lem'alar, s.464.) dedirten endi­şe, medya tarafından körüklenmektedir. Medya ahlaklı olmalıdır. İnsanların gelenek ve adetlerine saygılı olmalıdır. Dini bir görev olan evliliğin kutsallığına katkı sağlayacak davranışlar geliştirici programlarla yayınlar yapmalıdır. Böylece aile sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak örneklemeler, süreklilik arz edecek şekilde devam ettirilerek yayınlar yapmalıdır. Medya üzerine düşen görevi ve kendinden bekleneni yerine getirmelidir. Medya, aileyi tehlikeye atacak yayınlar yapmamalıdır.Gazetelerde haberler aileyi koruma esasına hizmet edecek şekilde yer almalıdır. Ailenin parçalanmasına sebep olacak haberleri alenen vermekten imtina etmelidir. Avrupa’daki en güçlü aile yapısına sahip olan milletimize hizmet etmeyi görev bilerek dikkatli davranmalıdır.
5- Sivil toplum kuruluşlarına düşen görevler
Günümde sivil toplum kuruluşlarının kamuoyu oluşturmadaki etkinliği iyice artmıştır. Dernekler ve vakıflar aile düzeninin devamını sağlayacak faaliyetlerine ağırlık vermelidirler. Aile eğitimi ve aile içi iletişim konularında eğitici aktiviteler planlamalı ve belirli program çerçevesinde devamlılığını sürdürmelidir. Toplum huzurunun aile huzuruyla birlikte mümkün olacağını bilerek aile için yatırım yapmalıdır. Aile içi şiddetin önlenmesi için sivil toplum kuruluşları, devlet organları ile birlikte çalışmalı yön tayin etmek için özel bir çalışma yapmalıdır.Evlenemeyenleri evlendirmek görevinin yanında, evliliğin devamını sağlayacak faaliyetleri de görev bilmelidirler. Hatta aile içindeki huzursuzlukları gidermek için bu konuda yeteneği olan kişileri görevlendirerek en sıkıntılı durum olan geçimsizliği yok etmek için ciddi ve planlı çalışmalar yapmalı ve yaptırmalıdır.
6- Devlete düşen görevler
Devletin görevi milletine hizmet etmektir. Milletin geleceğini şekillendirmek de devletin görevidir. Geleceğe güvenle bakabilmek, güven içerisinde geleceğe yürümek de devletin alacağı tedbirlerle mümkün olacaktır. Eğitimin temeli güçlü aile yapısına sahip olmayı hedeflemelidir. Aileyi korumayı açık bir şekilde uygulanabilir hale getirmelidir. Devlet politikaları ailenin korunması yönünde azamî çaba göstermelidir.Boşanmayı azaltacak tedbirler almalıdır. Bu neslin korunması için çok önemlidir. Boşanma kolaylaştırılmamalıdır. Kolaylaşan boşanmalar iki insanın dünyalarını alt üst edecek, varsa çocukları için iyi eğitilemeyen huzursuz fertlerin çoğalmasına sebep olacaktır.
a-Dini bilgilendirme
Dini bilgi olarak büyüklerden duyulanlar, dinlenenler yeterli değildir. Nerdeyse din konusunda hiç bir kaynağı açıp bakmamış olanlar, din hakkında görüş beyan eder haldedir. Belki de adetten olan şeyler dinmiş gibi anlatılıyor. Anlatılması gereken dini bilgiler resmi yoldan vatandaşlara verilmelidir. Ailedeki huzurun sağlanması, alenin devamının sağlamlaştırabilmesi için dinin emirlerini ve yasaklarını bilmek gerçekten önemlidir. Hz Peygamberin hanımına yardım ettiğinin öğretilmesi iyi örnek olarak erkeklere çok şey söylemektedir. Erkek kadın birlikteliği ve yardımlaşması, ailedeki güven ortamının da oluşmasını temin edecektir. Erkeğe düşen görevlerle kadının vazifeleri öğretilmesi, bilinmedik yeni görev ve vazife çıkarılmasının da önüne geçmiş olacaktır. Tabi yeni çıkan bazı sosyal gelişmelerle ilgili İslami düşünce ile yapılacak yorumların da temelini sağlamlaştırmış olacaktır. Dini bilgiler ailenin temeli ve devamı için vazgeçilmezlerdendir. Anlayışımıza göre evlilik sadece dünya için değildir. Dünyada başlayan cennette de devam edecek bir evlilik için “evet” dendiğinin farkındalığını yaşatmak amacıyla dini eğitim yapılmalıdır. Böylece kadın erkek birbirlerinin yer ve konumunu bilecek, haddi aşmamak için daha uyumlu hale gelecektir. Bu evliliğin devamı için çok önemlidir.
b-Eğitim
İstendik davranışlar geliştirme süreci olarak tanımlanan eğitim, evlilik üzerinden mutlu aile yapılandırmasına hizmet etmesi hedeflemelidir. Mutlu aile, mutlu çocuklar ve mutlu gelecek demektir. Her şeyden önemlisi geleceğe hazırlanmaksa; gelecek için bu eğitimin yapılması kaçınılmazdır.
ı-Psikolojik eğitimi
Evlenmeden önce evliliğe hazırlık dönemi çok önemlidir. İki farklı karakterde, farklı yapıdaki iki insanın evlendikleri zaman önceden yaşanabilecek sıkıntılar için psikolojik hazırlık sayılabilecek psikolojik eğitimin yapılması gereklidir. Bu eğitimde, ailelerden devlete kadar herkesin üzerine düşeni yapmayı planlamalıdır. Böylece evlilik dönemi daha sorunsuz geçebilir ve evliliklerin devamı konusunda etkileyici bir katkı sağlanmış olacaktır.
ıı-Düşünce eğitimi
Yukarıdaki gibi evlilik düşüncesine hazırlık safhası sayılabilecek düşünce eğitiminin sivil topluk kuruluşlarının önderliğinde, aile ve devlet bu eğitimin temelini oluşturmalıdır. Medya da bu düşünce eğitiminde lokomotif görevini yürütmelidir. Problemlerin çoğunun düşüncede yattığı gerçeğini unutmadan, problem yaşanması muhtemel konularda, düşünceleri eğiterek daha bilinçli kişiler yetiştirilmelidir. Bu eğitimin, evliliklerin devamını sağlama sürecinin vazgeçilmez bir öğesi olduğu unutulmamalıdır.
c-Sosyal süreç
Evlilik içinde sosyal süreç, fikri yapılar ve alışkanlıklardan doğan bazı sorunların yaşanmasına sebep olabilir. Bu sosyal süreç içinde insanlar kendilerini yenilemeleri gerekebilir. Bu süreçte eşlerde güven sıkıntısına sebep olacak davranışlardan uzak durulmalıdır. Eşler bu süreçte aşırı şekilde teknolojinin esiri olurlarsa, sosyal süreç olumsuz etkilenme ile sıkıntılar doğurabilir. Sürekli televizyon seyreden eşler birbirleri ile konuşma imkânını bulamaz hale gelince, ufak tefek sıkıntılar gözde ve düşüncede devasa boyutlara ulaşacak ve çözülmesi imkânsız girift suçlamalarla evliliğin devamını sağlama sorunu ile aileleri sıkıntıya sokacaktır. Televizyon seyretmeden, sohbet ederek yemeklerde birlikte olmak, meselenin çözümüne katkı sağlanabilir. En azından yemek süresince eşler birbirinin yüzüne bakma ve konuşma imkânını elde etmiş olacaklar. Böylece konuşulmadığı için düşüncelerde büyütülen ve onarılamaz hale gelebilecek bazı problemler, çözüme kavuşmuş olacaktır. Çünkü bu problemlerin çoğu konuşamamaktan kaynaklanıyor.Eşler internet ortamındaki sosyal ağlarla fazla zaman harcamayarak gerçekten konuşması gereken insanlardan bunu esirgemesi de en büyük tehlikelerden birisidir. Bu sebeple boşanmaların görüldüğü muhakkaktır. Evliliğin devamını temin için bu tür sıkıntılı durumlardan uzak durulmalıdır. Sosyal ağlarla sürekli bağlantı, eşleri sosyal olması gereken yerde (ailede) asosyal hale getirerek yalnızlık duygusu yaşatıyor. Böylece yalnızlaşan insanlar, çözümsüzlük içinde kıvranarak çözümü normal olmayan yollarda aramaya başlıyor. Sosyalleşmenin evde, aile içindeki fertlerle en üst seviyede uygulanması evliliğin devamı için çok önemlidir. Devletin bu sürece olumlu katkı yapacak daimi politikalar üretmesi, evlilikteki devamlılığı sağlama yolunda büyük katkı sağlamış olacaktır.


2211 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

KELAMDAN KALBE - 31/01/2024
Susmak...
ELVEDA HAYAT - 23/01/2024
Bir dedem vardı hayat dolu, öldü...
DİZİ OYUNCUSU GİBİ - 23/09/2023
Hesabını veremeyeceğimiz bir hayat yüktür.
NEDEN DİYE SORMAK GEREKİR - 11/09/2023
Neden? Bunca yolsuzluk neden? Dönen dalavereler neden?
FİRENİ PATLAMIŞ GENÇLİK - 29/08/2023
Lise eğitimi zorunlu hale getirildikten sonra iş çığırından çıkmış halde freni patlamış bir gençlik yetiştirmeye devam ediyor.
ETON KOLEJİ - 24/08/2023
Bir okul düşünün, ülke yönetimine gelenlerin çoğu orada yetişsin. Ülke entelektüellerinin tamamına yakını oradan mezun olsun. Sanatçılar, yazarlar, kültür adamları, bürokratlar…
PATATES KRİZİ - 03/08/2023
İlk insan ilk peygamber Hz. Âdem ve oğulları
MÜSRİF ADAM - 31/07/2023
Giysilerin en güzeli olan takva elbisesidir. İnsanın süsüdür, gönlünün aydınlığıdır…
KELAMDAN KALBE - 25/07/2023
İyi dinlemek kadar etkili bir başka yol da iyi konuşmaktır. İyi konuşmanın etkisi, yan etkisi ve doğrudan etkisi saymakla bitmez.
 Devamı
Köşe Yazıları
SÖYLEŞİ VE İMZA
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam76
Toplam Ziyaret323884